About
Playlists
Sign up
6

21 eeuwse werk-vaardigheden

Join
OverviewBadges

21 eeuwse werk-vaardigheden

Join

Content

21 eeuwse vaardigheden (of 21st Century Skills) zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om effectief en succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving van nu en in de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, sociale en culturele vaardigheden en media wijsheid. Hieronder zie je de 11 vaardigheden die volgens Kennisnet en SLO van belang zijn.
21eeuwse vaardigheden volgens Kennisnet
Hoe kun je aan deze vaardigheden werken? Hoe herken je dat je deze vaardigheid bezit en hoe krijg je erkenning voor zodat ook anderen als bijvoorbeeld een werkgever weet dat je deze vaardigheden hebt?

In deze activiteit kun je via een Rotterdamse organisatie erkenning krijgen voor de vaardigheden Communiceren, Inzet, Samenwerken, Creativiteit en Kritisch denken. Behaal alle 5 de badges en je verdient de 21eeuwse vaardigheid Master Badge.
  • De badges Creativiteit, Inzet en Communicatie worden uitgereikt door de organisatie nadat een begeleider een vaardigheid bij jou heeft gezien. Je kunt dan achteraf nog informatie toevoegen op welke wijze je deze vaardigheid hebt laten zien, wat je een volgende keer anders kan doen en of je tijdens deze situatie hebt samengewerkt.
  • Bij de badges Kritisch denken en Samenwerken dien je eerst zelf de taken van de badge in te vullen, daarna bekijkt een begeleider je toegevoegde bewijs en indien voldoende deze badge toekennen. Mogelijk zal de begeleider nog om extra aanvullingen vragen voordat je deze badge verdient.

Een Open Badge is een digitaal mini certificaat, ook wel micro-credential genoemd. Wanneer je deze badges hebt behaald komt deze automatisch in je digitale City Badge Wallet te staan en bouw je aan een digitaal portfolio van ervaringen en vaardigheden.


Get activity badge

Get activity badge subtitle
5

21 eeuwse werk-vaardigheden Get this badge

You have to get all badges from the list below
De houder van deze badge heeft aan ten minste 5 vaardigheden behorende tot de 21 eeuwse vaardigheden (of 21st Century Skills) gewerkt. En daarmee laten zien dat er een basis is om effectief en succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving van nu en in de toekomst.

21ste eeuwse vaardigheden zijn bijvoorbeeld kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basis vaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering (Kennisnet en SLO). Voor deze specifieke badge is er gewerkt aan Communiceren, Inzet, Samenwerken, Kritisch denken en Creativiteit.

Deze badges zijn uitgereikt door een werkbegeleider of jongerenwerker in Rotterdam, nadat de houder van deze badge een specifieke 21ste eeuwse vaardigheid hebben laten zien. Deze badge betekend niet dat de houder deze vaardigheid compleet bezit, maar wel dat er gewerkt is aan deze vaardigheid.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
De eigenaar van deze 21e eeuwse vaardigheden badge heeft 5 onderdelen van de 21e eeuwse vaardigheden doorlopen door te verkennen, reflecteren en samen te werken.

Badges
6

Skills

ESCO
#Transversal skills/competences
Career and job readiness
Added to playlist (0)
Time to complete: 2 hours
Share:

Organisers

Rotterdam City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists