About
Playlists
Sign up
16

Jij en jouw ondernemende vaardigheden

Join
OverviewBadges

Jij en jouw ondernemende vaardigheden

Join

ContentOndernemende mensen zijn erg belangrijk voor de samenleving, het bedrijfsleven, het onderwijs en vele andere gebieden. Waarom? Omdat ze initiatief tonen, de nodige moed hebben, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid tonen.

Ondernemende mensen zien kansen en houden er niet van om dingen te houden zoals ze waren wanneer dit niet werkt. Ondernemende mensen:
 • maken hun eigen plan en handelen daarnaar
 • zijn goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de omgeving en gebruiken deze kennis effectief
 • hebben oog voor de effecten van (eigen) besluitvorming
 • willen continu het beste uit zichzelf en hun projecten en initiatieven halen
 • kunnen door middel van argumentatie, persoonlijk overwicht en tact de instemming van anderen krijgen voor een standpunt
 • identificeren en onderzoeken de wensen en behoeften van anderen en handelen hiernaar
 • bekijken situaties vanuit verschillende hoeken en denken buiten de kaders
 • weten dingen te combineren en verbindingen te leggen
 • overleggen met anderen en weten anderen via netwerken te vinden en te betrekken

Definitie van ondernemende mensen: 'het vermogen om ideeën om te zetten in daden die waarde genereren voor iemand anders dan zichzelf.'*


Ben jij werkzaam binnen het Leer Praktijk Centrum Rotterdam, dan kun je in aanmerking komen voor het behalen van ondernemende vaardigheden badges. Iedere week is er een 'badge van de week' waarmee jij jouw ondernemende vaardigheden kunt laten zien. Je kunt deze badge behalen door bewijs toe te voegen aan de taak in de badge. Toon in dit bewijs aan dat je deze vaardigheid hebt laten zien. Je bewijs wordt beoordeeld door de werkbegeleider en de coach. Indien akkoord bevonden, gaat jouw badge in jouw Badge Wallet en kun je deze bijvoorbeeld inzetten tijdens een sollicitatiegesprek.

Er zijn in totaal 15 ondernemende vaardigheid badges te behalen. Natuurlijk kun je altijd je vaardigheid blijven verbeteren.

Mogelijkheden spotten: je oefent in deze badge hoe je jouw verbeeldingskracht en vaardigheden kunt gebruiken om kansen te identificeren en daarmee waarde creëert. Binnen mogelijkheden spotten kun je denken aan
 • kansen identificeren, creeren en grijpen;
 • focussen op uitdagingen;
 • ontdekken van behoeften of
 • het analyseren van een context.

Creativiteit: Ontwikkel creatieve en doelgerichte ideeën.
 • Wees nieuwsgierig en open
 • Ideeën ontwikkelen
 • Definieer problemen
 • Ontwerp waarde
 • Wees innovatief

Visie, Werk aan je visie op de toekomst.
 • Stel je voor
 • Denk strategisch
 • Begeleidt actie

Ideeën waarderen, Haal het meeste uit ideeën en kansen.
 • Erken de waarde van ideeën
 • Ideeën delen en beschermen

Ethisch en duurzaam denken, de gevolgen en impact van ideeën, kansen en acties beoordelen.
 • Gedraag je ethisch
 • Denk duurzaam
 • Impact beoordelen
 • Verantwoordelijk zijn

Zelfbewustzijn en zelfeffectiviteit
 • Volg je ambitie
 • Identificeer uw sterke en zwakke punten
 • Geloof in je kunnen
 • Geef vorm aan je toekomst

Motivatie en doorzettingsvermogen
 • Blijf gedreven
 • Wees vastberaden
 • Focus op wat je gemotiveerd houdt
 • Wees veerkrachtig
 • Geef niet op

Middelen mobiliseren
 • Beheer middelen (materieel en niet-materieel)
 • Gebruik bronnen op een verantwoorde manier
 • Haal het meeste uit je tijd
 • Krijg ondersteuning

Financiële en economische geletterdheid
 • Begrijp economische en financiële concepten
 • Begroting
 • Financiering vinden
 • Belasting begrijpen

Anderen mobiliseren
 • Inspireer en laat je inspireren
 • Overtuigen
 • Effectief communiceren
 • Media effectief gebruiken

Het initiatief nemen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Zelfstandig werken
 • Actie ondernemen

Planning en beheer
 • Definieer doelen
 • Plan en organiseer
 • Ontwikkelen duurzaam businessplan
 • Prioriteiten definiëren
 • Bewaak uw bedrijf
 • Wees flexibel en pas je aan veranderingen aan

Omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en risico
 • Omgaan met ambiguïteit van onzekerheid
 • Bereken risico
 • Beheer risico's

Samenwerken met anderen
 • Accepteer diversiteit (verschillen tussen mensen)
 • Ontwikkel emotionele intelligentie
 • Actief luisteren
 • Een team vormen
 • Samenwerken
 • Breid je netwerk uit

Leren door ervaring
 • Reflecteren
 • Leer te leren
 • Leer van ervaring

De bovenstaande vaardigheden hoef je niet allemaal te kunnen, je kunt bekijken welke voor jou van belang zijn om aan te werken.

Get activity badge

15

Ondernemende kanjer Get this badge

You have to get all badges from the list below
De houder van deze badge heeft tijdens werkzaamheden binnen het Leer Praktijk Centrum Rotterdam aantoonbaar ondernemende vaardigheden laten zien. Deze master badge Ondernemende Kanjer, toont aan dat de houder alle badges binnen het traject Jij en jouw ondernemende vaardigheden behaald heeft. Gedrag, houding en kennis is in alle badges beoordeeld door een werkbegeleider en coach van het Leer Praktijk Centrum Rotterdam.

Onderstaand is beknopt weergegeven wat de houder van de badge heeft laten zien. Meer bewijs is door de houder van de badge toegevoegd in iedere behaalde badge.

Mogelijkheden spotten
 • kansen identificeren, creeren en grijpen; focussen op uitdagingen; ontdekken van behoeften; het analyseren van een context.

Creativiteit
 • Wees nieuwsgierig en open; Ideeën ontwikkelen; Definieer problemen; Ontwerp waarde; Wees innovatief

Visie
 • Stel je voor; Denk strategisch; Begeleidingsactie

Ideeën waarderen
 • Erken de waarde van ideeën; Ideeën delen en beschermen; Erken de waarde van ideeën

Ethisch en duurzaam denken
 • Gedraag je ethisch; Denk duurzaam; Impact beoordelen; Verantwoordelijk zijn

Zelfbewustzijn en zelfeffectiviteit
 • Volg je ambitie; Identificeer je sterke en zwakke punten; Geloof in je kunnen; Geef vorm aan je toekomst

Motivatie en doorzettingsvermogen
 • Blijf gedreven; Wees vastberaden; Focus op wat je gemotiveerd houdt; Wees veerkrachtig; Geef niet op

Middelen mobiliseren
 • Beheer middelen (materieel en niet-materieel); Gebruik bronnen op een verantwoorde manier; Haal het meeste uit je tijd; Krijg ondersteuning

Financiële en economische geletterdheid
 • Begrijp economische en financiële concepten; Begroting; Financiering vinden; Belasting begrijpen

Anderen mobiliseren
 • Inspireer en laat je inspireren; Overhalen; Effectief communiceren; Media effectief gebruiken

Het initiatief nemen
 • Verantwoordelijkheid nemen; Zelfstandig werken; Actie ondernemen

Planning en beheer
 • Definieer doelen; Plan en organiseer; Ontwikkelen duurzaam businessplan; Prioriteiten definiëren; Bewaak je bedrijf; Wees flexibel en pas je aan veranderingen aan

Omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en risico
 • Omgaan met ambiguïteit van onzekerheid; Bereken risico; Beheer risico's

Samenwerken met anderen
 • Accepteer diversiteit (verschillen tussen mensen); Ontwikkel emotionele intelligentie; Actief luisteren; Samenwerken; Breid je netwerk uit

Leren door ervaring
 • Reflecteren; Leren om te leren; Leer van ervaring

Deze ondernemende vaardigheden maken deel uit van het Entrecomp competentie model van de Europese Unie.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Behaal alle badges in de acitiviteit Jij en jouw ondernemende vaardigheden

Skills

EntreComp
#Identify, create and seize opportunities
EntreComp
#Focus on challenges
EntreComp
#Uncover needs
EntreComp
#Analyse the context
EntreComp
#Be curious and open
EntreComp
#Define problems
EntreComp
#Design value
EntreComp
#Imagine
EntreComp
#Think strategically
EntreComp
#Guide action
EntreComp
#Recognise the value of ideas
EntreComp
#Share and protect ideas
EntreComp
#Behave ethically
EntreComp
#Think sustainably
EntreComp
#Assess impact
EntreComp
#Be accountable
EntreComp
#Follow your aspiration
EntreComp
#Identify your strengths and weaknesses
EntreComp
#Believe in your ability
EntreComp
#Shape your future
EntreComp
#Stay driven
EntreComp
#Be determined
EntreComp
#Focus on what keeps you motivated
EntreComp
#Be resilient
EntreComp
#Don't give up
EntreComp
#Use resources responsibly
EntreComp
#Make the most of your time
EntreComp
#Get support
EntreComp
#Understand economic and financial concepts
EntreComp
#Budget
EntreComp
#Find funding
EntreComp
#Understanding taxation
EntreComp
#Inspire and get inspired
EntreComp
#Persuade
EntreComp
#Communicate effectively
EntreComp
#Take responsibility
EntreComp
#Work independently
EntreComp
#Take actions
EntreComp
#Define goals
EntreComp
#Plan and organise
EntreComp
#Define priorities
EntreComp
#Monitor your business
EntreComp
#Be flexible and adapt to changes
EntreComp
#Coping with uncertainty, ambiguity and risk
EntreComp
#Calculate risk
EntreComp
#Manage risk
EntreComp
#Accept diversity (people's differences)
EntreComp
#Develop emotional intelligence
EntreComp
#Listening actively
EntreComp
#Team up
EntreComp
#Work together
EntreComp
#Expand your network
EntreComp
#Reflect
EntreComp
#Learn to learn
EntreComp
#Learn from experience
Career and job readiness
Added to playlist (0)
Share:

Organisers

Leer- praktijkcentrum gemeente Rotterdam (NPRZ)
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists